पोलिस घोषणा

खाली रत्नागिरी पोलिसांकरिता नवीनतम घोषणा केल्या आहेत. कृपया घोषणा पाहण्यासाठी संबंधित दुव्यावर क्लिक करा

DATETITLEATTACHMENT
26-March-2020Emergency exemptionEmergency exemption
23-March-2020Petrol Pump Order – Collector RatnagiriPetrol Pump Order – Collector Ratnagiri
23-March-2020Lockdown orders-Maharashtra State
Lockdown orders-Maharashtra State.pdf
23-March-2020सीमा बंदी आदेश – जिल्हाधिकारी
सीमा बंदी आदेश – जिल्हाधिकारी
23-March-2020वाहन बंदी आदेश – जिल्हाधिकारी
वाहन बंदी आदेश – जिल्हाधिकारी
19-December-2019पोलीस हवालदार/नाईक यांची तात्पुरत्या सेवा जायेष्ठ्ता सूची बाबत पत्रपोलीस हवालदार/नाईक यांची तात्पुरत्या सेवा जायेष्ठ्ता सूची बाबत पत्र
19-December-20192 HC-. JESHTATA2 HC-. JESHTATA
19-December-20193 PN SEVAJESHTA3 PN SEVAJESHTA

Developed By Sparkz Solutions
Ambedkar Marg, SP Office, Ratnagiri 415612